Ovocný deň na Hlinskej
   Hlavná stránka » Škola » Koordinátori » Protidrogová výchova » Ovocný deň na Hlinskej

Ovocný deň na Hlinskej


       Dňa 16.10.2015 sa pri príležitosti Svetového dňa výživy konal už tretí ročník Ovocného dňa na Hlinskej. Svetový deň výživy zdôrazňuje potrebu zdravého stravovania sa.Výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie. Poskytuje nielen krytie základných potrieb energie a jednotlivých živín potrebných pre život, ale je spojená s emóciami, často aj s pocitom uspokojenia. Výživa sa spoločne s fyzickou aktivitou a genetickou dispozíciou podieľa na výslednom výživovom stave jedinca.Svetový deň výživy vyzýva k spolupráci, aby sa základné ľudské právo, právo na potraviny, zabezpečilo všetkým obyvateľom planéty.
       Naša škola sa aspoň na chvíľu premenila na „veľkosklad ovocia a zeleniny“, kde mali žiaci možnosť vyskúšať, ochutnať a vychutnať si rôzne druhy ovocia a zeleniny.
       Chcela by som sa poďakovať ľuďom bez ktorých by tento ročník neprebehol a to: p. Červencovej, p. Lešťanovej, p. Laštíkovej, p. Štalmachovej, kabinetu TSV, vedeniu školy a malej skupine žiakov, ktorí prispeli ovocím a zeleninou na tento deň – ĎAKUJEME!!! Osobitne by som chcela poďakovať Richardovi Jarinovi a Miške Tumovej z 1.D za pomoc pri tvorbe nástenky a dievčatám z III.E za čistenie, krájanie a servírovanie ovocia a zeleniny.
       Náš ovocný deň má na škole veľký úspech, ale bez vzájomnej pomoci nie je realizovateľný, preto verím, že pre ďalšie ročníky sa nadchne viacero priaznivcov zdravého životného štýlu z radov žiakov.

       PaedDr. Žaneta Kubáňová
       koordinátor prevencie


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk