Literárno-historická exkurzia do Nitry
   Hlavná stránka » Akcie » Exkurzie » Literárno-historická exkurzia do Nitry

Literárno-historická exkurzia do Nitry


       6. októbra 2015 sme sa my žiaci druhého ročníka Gymnázia na Hlinskej zúčastnili exkurzie do vzdialenej starobylej Nitry. Toto slovenské mesto sa môže pýšiť mnohými dejinnými pamiatkami, z ktorých pár sme mali tú česť spoznať aj my.

       Ponitrianske múzeum bolo našou prvou zastávkou. Toto múzeum ponúka výstavu archeologických pamiatok, nájdených predovšetkým v okolí Nity od praveku až po stredovek, teda ukazuje zaujímavé predmety spojené s umením a remeslom, ako sú šperky, ozdoby, keramika a taktiež zbrane, ktoré dokazujú zručnosť aj našich predkov.

       Z Ponitrianskeho múzea sme sa presunuli na Nitriansky hrad, týčiaci sa na hradnom vrchu nad mestom. Aj keď mnoho úprav a rekonštrukčných prác zmenilo pôvodný vzhľad hradu, ten stále dýcha históriou. Niet divu, prvá písomná zmienka o hradisku pochádza z roku 871. V centre nádvoria Nitrianskeho hradu sa nachádza Diecézne múzeum, kde sme mohli navštíviť dlhodobú expozíciu písomných pamiatok o začiatkoch kresťanstva na našom území a vidieť cyrilikou napísané životopisy sv. Konštantína-Cyrila a sv. Metoda. Výstavu dopĺňajú liturgické predmety, najmä starobylé kalichy, monštrancie, ale aj biskupské žezlá.

       Dominantou areálu hradu je neomylne katedrálny Chrám sv. Emeráma. Najstaršou zachovanou časťou je románsky kostol, ktorého vznik sa datuje až do 11. storočia. Pri reštaurátorských prácach zavŕšených v roku 2014 sa natrafilo na niekoľko vzácnych objavov. Jedným z nich je aj gotická freska Smrti a Korunovania Panny Márie.

       Exkurziu sme ukončili návštevou románskeho kostolíka v Dražovciach, ktorý hrdo tróni takmer na okraji skalnatého svahu. Zasvätený je svätému Michalovi Archanjelovi. Príjemne nás tiež prekvapil výhľad na okolitú krajinu.

       Domov sme sa všetci vracali s pocitom príjemne prežitého dňa, počas ktorého sme si rozšírili poznatky o našej národnej histórii.

       Petra Chobotová, II.D

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk