Medzi – predmetová exkurzia s environmentálnym zameraním
   Hlavná stránka » Akcie » Exkurzie » Medzi – predmetová exkurzia s environmentálnym zameraním

Medzi – predmetová exkurzia s environmentálnym zameraním


       Dňa 28. septembra 2015 sa žiaci druhého ročníka v rámci Enviroprojektu 2015 zúčastnili exkurzie vo vodnej elektrárni a v čistiarni odpadových vôd v Hornom Hričove. Prioritnou témou nášho rozvojového projektu, ktorý podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, je voda, preto žiaci na týchto prevádzkach mohli v praktickom živote sledovať využívanie aj čistenie vody v našom regióne.

       Postrehy žiakov z II.B triedy: „Milí páni, ktorí sprevádzali študentov, nám vysvetli, na akom princípe fungujú všetky stroje v elektrárni a zaviedli nás do miestnosti, v ktorej sa nachádza prevádzka turbín, ktoré sme ale nevideli, keďže sa ukrývajú pod hladinou rieky Váh. Mali sme možnosť vidieť aj riadiacu miestnosť, ktorá sa v súčasnej nepoužíva v takom rozsahu ako kedysi, ale stále je plne vybavená. Ďalej sme si mohli vychutnať aj výhľad na rieku Váh, čo sa nám neskutočne páčilo. Exkurzia bola poučná a dala nám nové informácie, ktoré využijeme aj v bežnom živote.“

       Postrehy žiakov z II.C triedy: „Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých vecí a už vieme, že proces čistenia vody nie je jednoduchý.“


fotogaléria



Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk