Súťaž červené stužky
   Hlavná stránka » Škola » Koordinátori » Protidrogová výchova » Súťaž červené stužky

Súťaž červené stužky
       Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS, sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS. AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás.
       Deviaty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, prebieha od 1. septembra 2015 a vyvrcholí 1. decembra 2015 – na Svetový deň boja proti AIDS. Kampaň nie je spojená s finančnou verejnou zbierkou, ale máme možnosť sa ako škola zapojiť do nasledovných vybraných súťaží:

1. Výtvarná súťaž pre SŠ „ČERVENÁ STUŽKA V BOJI PROTI HIV/AIDS“ (viď. Propozície súťaže )

2. Súťaž pre žiakov SŠ „Spot kampane červené stužky na tému: Vernosť chráni“ (viď. Propozície súťaže )

3. Tvorba a nosenie červených stužiek dňa 1.12.2015


Verím, že ani naša škola nezostane ľahostajná k tejto problematike a zapojí sa do 9. ročníka celoslovenskej kampane boja proti AIDS „Červené stužky“. Prosím záujemcov, ktorých niektorá z uvedených súťaží osloví, aby kontaktovala koordinátora prevencie p. Kubáňovú.

Teším sa za záujem a výborné nápady.


PaedDr. Žaneta Kubáňová
koordinátor prevencie


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk