Exkurzia - Diagnostické centrum Lietavská Lúčka
   Hlavná stránka » Škola » Koordinátori » Protidrogová výchova » Exkurzia - Diagnostické centrum Lietavská Lúčka

Exkurzia
Diagnostické centrum Lietavská Lúčka


       Dňa 1.10.2015 a 8.10.2015 sa naši prváci zúčastnili exkurzie v DC Lietavská Lúčka. Diagnostické centrum v Lietavskej Lúčke je školské preventívno-výchovné zariadenie pre dievčatá vo veku 13 – 18 rokov s poruchami správania. Inými slovami, pre dievčatá, ktoré vlastnými silami nedokázali prekonať problematické obdobie dospievania, začlenili sa do nevhodnej partie, odmietajú chodiť do školy, utekajú z domu, vzdorujú, klamú, experimentujú s návykovými látkami. Diagnostické centrum poskytuje dievčatám psychologickú, psychoterapeutickú, výchovnú, zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Pomáhajú im osobnostne dozrieť, nájsť si cestu späť k rodine, k priateľom, k vzdelávaniu, k pozitívnej hodnotovej orientácii. Poskytujú tiež pomoc rodičom detí s problematickým správaním ambulantne, ako aj poradenstvom.
       Počas pobytu v zariadení sme absolvovali odbornú prednášku s p. Mgr. Evou Maníkovou, špeciálnou pedagogičkou. Prednáška bola obohatená o otázky kladené našimi žiakmi, ktorých zaujímali osudy dievčat, dôvody a príčiny ich umiestnenia, ale aj samotné fungovanie dievčat v diagnostickom centre, dodržiavanie pravidiel, ich náprava a opätovný návrat do bežného života. Mnohé príbehy a osudy dievčat boli natoľko silné a smutné, že sme sa poniektorí neubránili slzám. Po prednáške nasledovala aj obhliadka priestorov diagnostického centra a mnohí z prítomných len skonštatovali, akí sú vďační za to, kde bývajú a čo majú.
       Exkurzia bola obohacujúcou skúsenosťou všetkých zúčastnených a aj jednou z preventívnych aktivít pre našich žiakov.

       PaedDr. Žaneta Kubáňová
       koordinátor prevencie

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk