EURODEŇ 2015 – pozvánka
   Hlavná stránka » Akcie » Euro deň » EURODEŇ 2015 – pozvánka

EURODEŇ 2015 – pozvánka


       Dovoľte, aby sme Vás aj tento rok pozvali na už tradičnú akciu našej školy – 14. ročník Európskeho dňa rodičov a škôl, ktorý sa uskutoční v priestoroch nášho gymnázia 15. októbra 2015.
       Téma tohtoročného Eurodňa je spätá s významným medzníkom našej školy, a to 50. výročím jej založenia. Aj preto sme sa rozhodli venovať tento deň téme školy – ŠKOLA HROU – to je motto, v duchu ktorého sa budú niesť aktivity a prezentácie jednotlivých tried nášho gymnázia. Cieľom akcie je poukázať na to, že škola nie je len formálna inštitúcia, je to najmä miesto, kde sa stretávajú ľudia, spoznávajú svet, tvoria ho a majú možnosť vďaka svojmu vzdelávaniu aj meniť. Spolu s nami sa môžete pozrieť na rôzne typy škôl a školského systému v európskych krajinách, nahliadnuť na to, ako vyzerala škola v minulosti a dnes, ako aj pozrieť si netradičné vyučovacie hodiny a aktivity spojené s vyučovaním. A to všetko hravou formou, ktorá je nám všetkým, (ne)školopovinným, stále blízka.

       Katarína Červencová


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk