Pedagogickí pracovníci 2014/15
   Hlavná stránka » Škola » Pedagogickí pracovníci » Pedagogickí pracovníci 2014/15


Pedagogickí pracovníci

Mgr. Alena Strýčková
riaditeľka školy slovenský jazyk, estetická výchova stryckovagymza.sk
astryckovagymza.sk
 
PaedDr. Katarína Kitašová
zástupkyňa riaditeľa školy biológia, chémia kitasovagymza.sk
katarinakitasovazoznam.sk
 
Mgr. Marek Vaňko
zástupca riaditeľa školy fyzika, informatika vankogymza.sk
mvankogymza.sk
 
PaedDr. Antónia Bartošová
  matematika, geografia bartosovagymza.sk
bartosova.antoniagmail.com
 
Mgr. Zuzana Bebčáková
vedúca PK TSV, koordinátor kultúrno-spoločenských akcií telesná výchova bebcakovagymza.sk
bebcakovazuzanaseznam.cz
 
PaedDr. Andrea Bednárová, PhD.
vedúca PK MAT, FYZ matematika, fyzika bednarovagymza.sk
andrea.bednarovagmail.com
 
Mgr. Anna Blunárová
  nemecký jazyk, slovenský jazyk blunarovagymza.sk
 
Mgr. Katarína Červencová
koordinátor ŽŠR slovenský jazyk, psychológia cervencovagymza.sk
 
RNDr. Ľubomír Červený
koordinátor web stránky fyzika, informatika cervenygymza.sk
lccerveny.sk
www.cerveny.sk
 
Mgr. Gabriela Čorná
  biológia, geografia cornagymza.sk
gabriela.cornagmail.com
 
Mgr. Stanislav Ďurek
  náuka o spoločnosti, estetická výchova durekgymza.sk
 
Mgr. Oľga Fašková
vedúca PK SVP telesná výchova, dejepis faskovagymza.sk
 
Mgr. Lucia Frčková
  matematika, fyzika frckovagymza.sk
lfrckovagmail.com
 
Mgr. Andrea Fučíková
koordinátor SOČ nemecký jazyk, etická výchova fucikovagymza.sk
andrea.fucikovagmail.com
 
RNDr. Nataša Gerthofferová
  matematika, informatika gerthofferovagymza.sk
natasagcentrum.sk
 
Mgr. Tatiana Hiková
  matematika, geografia hikovagymza.sk
thikovagymza.sk
hikova.gymza.sk
 
Mgr. Beáta Jurinová
koordinátor EVÚ telesná výchova jurinovagymza.sk
 
Mgr. Helena Krajčovičová
  slovenský jazyk, náuka o spoločnosti krajcovicovagymza.sk
h.krajcovicovaazet.sk
 
PaedDr. Žaneta Kubáňová
koordinátor protidrogovej prevencie biológia, telesná výchova kubanovagymza.sk
 
PhDr. Jarmila Kubincová
  dejepis, etická výchova, náuka o spoločnosti kubincovagymza.sk
jarka_84centrum.sk
 
RNDr. Janka Kuchareková
vedúca PK GEO matematika, informatika, geografia kucharekovagymza.sk
jkucharekovagymza.sk
 
RNDr. Katarína Laštíková
vedúca PK BIO, CHE biológia, chémia lastikovagymza.sk
 
Mgr. Desana Lauková
  slovenský jazyk, anglický jazyk laukovagymza.sk
 
Mgr. Jana Leibiczerová
koordinátor pre enviromentálnu výchovu biológia, chémia leibiczerovagymza.sk
 
Mgr. Darina Lešťanová
Kronikár nemecký jazyk, ruský jazyk lestanovagymza.sk
 
Mgr. Lívia Mešková
  francúzsky jazyk, anglický jazyk meskovagymza.sk
 
Ing. František Mudrík
koordinátor CO matematika, ekonomika mudrikgymza.sk
mudrikfgmail.com
 
Marek Mucha
  Náboženstvo muchagymza.sk
 
Mgr. Ema Némethyová
vedúca PK INF informatika, geografia nemethyovagymza.sk
ema.nemethyovagmail.com
 
Mgr. Helena Pagáčová
  nemecký jazyk, ruský jazyk pagacovagymza.sk
pagacovahazet.sk
 
Mgr. Petra Panáková
  francúzsky jazyk, estetická výchova panakovagymza.sk
 
Mgr. Ľubica Pappová
  nemecký jazyk, ruský jazyk papovagymza.sk
 
Mgr. Ľudmila Potočáková
  matematika potocakovagymza.sk
lpotocakovagymza.sk
 
Mgr. Katarína Sádecká
  slovenský jazyk, náuka o spoločnosti katkasadeckacentrum.sk
 
Mgr. Gabriela Sklenárová
zapisovateľ slovenský jazyk, dejepis sklenarovagymza.sk
gabika.sklenarovagmail.com
 
Mgr. Daniela Stančeková
  anglický jazyk stancekovagymza.sk
 
Armin Stenger
  nemecký jazyk stengergymza.sk
 
Mgr. Katarína Surovčíková
vedúca PK ANJ, FRJ anglický jazyk, filozofia surovcikovagymza.sk
 
Mgr. Lenka Štalmachová
vedúca PK SJL slovenský jazyk, dejepis stalmachovagymza.sk
lstalmachovazoznam.sk
 
Mgr. Michal Šutek
správca siete informatika, ekológia sutekgymza.sk
 
Mgr. Mária Teniaková
  francúzsky jazyk, anglický jazyk teniakovagymza.sk
 
Mgr. Anna Trenčanová
  anglický jazyk trencanovagymza.sk
 
Ing. Jarmila Turoňová
výchovná poradkyňa biológia, chémia turonovagymza.sk
jarmilaturonova.sk
 
Bc. Marek Zadňan
  anglický jazyk, dejepis zadnangymza.sk
 
Mgr. Zuzana Zajacová
vedúca PK NEJ, RUJ anglický jazyk, nemecký jazyk zajacovagymza.sk
zuzykapobox.sk
 
Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk