Absolventská slávnosť 2015
   Hlavná stránka » Akcie » Absolventská slávnosť » Absolventská slávnosť 2015

Absolventská slávnosťAbsolventská slávnosť – akcia, na ktorú sa teší každý maturant Gymnázia Hlinská v Žiline. Je spojená s odovzdávaním maturitných vysvedčení a udeľovaním pochvál od riaditeľky školy za štvorročné študijné výsledky a úspechy v mimo -vyučovacích aktivitách. Je vyvrcholením náročného obdobia, počas ktorého museli naši maturanti preukázať mnohé vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudli počas gymnaziálneho štúdia. Srdečne všetkým absolventom blahoželáme a želáme šťastné vykročenie do ďalšieho života.

Kitašová K.Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk