Interné vzdelávanie – relaxačné a dychové cvičenia
   Hlavná stránka » Predmety » Telesná výchova » Interné vzdelávanie – relaxačné a dychové cvičenia

Interné vzdelávanie – relaxačné a dychové cvičenia


       PK TSV pripravila v pondelok 8.6. 2015 nielen pre svojich členov interné vzdelávanie zamerané na relaxáciu a prácu s dychom. Vzdelávanie viedla Mgr. Beáta Jurinová, ktorá absolvovala súbor školení, ktoré zastrešilo MPC Banská Bystrica. Úvodná časť školenia bola metodická a zúčastnili sa jej členky PK TSV. Po nej nasledovala praktická časť, na ktorú boli pozvaní všetci pracovníci školy. Vzdelávanie hodnotíme veľmi pozitívne a tešíme sa na možnosti využitia získaných zručností a poznatkov v pedagogickej práci, ale aj v osobnom živote.


Za PK TSV Mgr. Zuzana Bebčáková

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk