Amos 2015
   Hlavná stránka » Akcie » Amos » Amos 2015

Amos 2015


       Ako sa to už na Gymze stalo zvykom, aj tento rok patril záver marca akcii Amos. Pri príležitosti Dňa učiteľov žiaci opäť hlasovali za svojich obľúbených pedagógov. V tomto už 12. ročníku prešli kategórie menšími inováciami, a tak mohli žiaci hlasovať za Učiteľa, ktorý je pre nich najväčšou autoritou, za Učiteľa, ktorý má ich sympatie, za Učiteľa, ktorý ich najlepšie smeruje a za Učiteľa, ktorý má najkreatívnejšie hodiny. A podobne ako po minulé roky, svoje hlasy mohli odovzdať najlepším triedam aj naši učitelia. Do tohtoročného hlasovania, pripraveného Petrom Polákom, sa celkovo zapojilo 380 z 505 žiakov a 34 zo 44 učiteľov.
       Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 26. marca 2015 v telocvični školy. Pre našich učiteľov i žiakov bol pripravený bohatý program, ktorým nás sprevádzali Sandra Galovičová (II. A) a Adam Čvirik (II. E). O tanečné vystúpenia sa postarali Natália Repkovská (III. C), ale aj Michaela Knapcová (II.E) a Lucia Gomolová (I. C) ako tanečné duo. Hudobno-spevácke čísla už tradične zabezpečili Gabika Chromeková (IV. B) s Tomášom Akom (IV. A) a svojím spevom nás potešila aj Barbora Sušienková (II. A). Scénický dialóg si pre nás tento rok pripravili Adam Čvirik (II. E) a Andrea Hrošovská (I. A). Príjemným spestrením tohtoročného Amosa boli aj krátke videá s našimi učiteľmi, zhotovené Dominikom Pakošom (I.C), z ktorých sme sa dozvedeli niečo aj o ich vlastných obľúbených učiteľoch a radostiach i starostiach učiteľského povolania vôbec. Vyvrcholením celej akcie bolo odovzdanie Putovného pohára absolútnemu Amosovi.
       Za to, že sa už dvanásty raz mohlo na našej škole úspešne konať toto podujatie, patrí veľké poďakovanie nielen vedeniu školy a našim učiteľom, ale aj členom Žiackej školskej rady, účinkujúcim, moderátorom, technikom, kameramanom a všetkým, ktorí sa tento rok podieľali na príprave, organizácii a realizácii Amosa 2015. Ďakujeme a tešíme sa o rok. J

Katarína Milučká, II. AVýsledky hlasovania:

Učiteľ, ktorý je pre mňa najväčšou autoritou
      1. PaedDr. Andrea Bednárová, PhD.
      2. RNDr. Ľubomír Červený
      3. Mgr. Stanislav Ďurek, PhD.

Učiteľ, ktorý má moje sympatie
      1. Mgr. Stanislav Ďurek, PhD.
      2. PaedDr. Žaneta Kubáňová
      3. Mgr. Beáta Jurínová

Učiteľ, ktorý ma najlepšie smeruje
      1. Mgr. Stanislav Ďurek, PhD.
      2. PaedDr. Andrea Bednárová, PhD.
      3. RNDr. Ľubomír Červený

Učiteľ, ktorý má najkreatívnejšie hodiny
      1. Mgr. Stanislav Ďurek, PhD.
      2. Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD.
      3. PaedDr. Žaneta Kubáňová

Absolútny Amos 2015
      1. Mgr. Stanislav Ďurek, PhD.
      2. PaedDr. Andrea Bednárová, PhD.
      3. RNDr. Ľubomír Červený


Najlepšia trieda
      1. II. A
      2. III. A
      3. II. C


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk