Kto „žerie“ najviac?
   Hlavná stránka » Akcie » Zelená škola » Kto „žerie“ najviac?

Kto „žerie“ najviac?


       Na realizáciu ďalšej aktivity v rámci programu Zelená škola sme si zapožičali z centra Zelenej školy prístroj na zisťovanie spotreby elektrickej energie. Merania sme realizovali v rámci vytvárania pro – energeticko – šetriacich návykov a s cieľom zvyšovať informovanosť študentov prostredníctvom realizovaných školských aktivít.
       Prístroj - merač sa nám kvôli koncovke nepodarilo pripojiť na všetky nami vybrané elektrické zariadenia (napr. na dataprojektor, interaktívnu tabuľu), ale zapojili sme ho napr. na nápojový automat či žiacku kopírku.
       Dospeli sme ku prekvapivému zisteniu, že tieto zariadenia majú veľmi vysokú spotrebu elektrickej energie aj keď z nášho pohľadu nepracujú, ale sú pripojené do elektrickej siete. Napr. nami nameraná spotreba žiackej kopírky od pondelka rána do piatku do veľkej prestávky bola 4,726 kWh a od piatku od veľkej prestávky do pondelka do veľkej prestávky bola 5,688 kWh – teda vyššia.
       Vďaka tejto aktivite, za ktorej realizáciu ďakujeme najmä pani Zajacovej, ktorá nám preložila návod na obsluhu prístroja a Borisovi Konečnému z III.A, ktorý uskutočňoval merania, sme zvýšili kontrolu vypínania nápojového automatu a kopírky na víkend zo siete.

       Kolégium Zelenej školy

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk