Prepojenie projektov SME v škole a Zelená škola
   Hlavná stránka » Akcie » Zelená škola » Prepojenie projektov SME v škole a Zelená škola

Prepojenie projektov SME v škole a Zelená škola


       Aj počas tohto školského roka mali naši prváci možnosť vďaka nadácii Petit Academy a projektu SME v škole získať pracovné zošity Environmentálna výchova pre študentov gymnázií a stredných škôl. Okrem toho v termíne od 16. 9. do 5. 11. 2014 každý dostávali denník SME. Vďaka týmto materiálom si mohli spestriť vyučovanie biológie a riešiť rôznorodé úlohy venované environmentálnym problémom – najmä na tému voda, vzduch, odpady, človek a krajina.
       Tento rok sme denník SME využívali aj v rámci projektu Zelená škola a žiaci vyhľadávali články venované rôznym formám energie, spôsobom šetrenia či plytvania s energiou a následne o problémoch diskutovali.
       Pracovné zošity naši prváci využívajú aj naďalej, o čom svedčia napr. pripravené materiály ku Dňu vody (22. 3.).


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk