Amos 2015 predo dvermi
   Hlavná stránka » Akcie » Amos » Amos 2015 predo dvermi

Amos 2015 predo dvermi


       Vážení učitelia a študenti!

       Je tu marec a s ním aj známa súťaž s dlhoročnou tradíciou – Amos. Tento rok sa na našej škole uskutoční už 12. ročník danej súťaže. Preto sme pre vás, žiakov, aj našich učiteľov pripravili niekoľko zmien a inovácií.
       Žiacka školská rada sa rozhodla v tomto ročníku inovovať niektoré kategórie, v ktorých môžete hlasovať za svojich učiteľov:
  • Učiteľ, ktorý je pre mňa najväčšou autoritou
  • Učiteľ, ktorý má moje sympatie
  • Učiteľ, ktorý ma najlepšie smeruje
  • Učiteľ, ktorý má najkreatívnejšie hodiny

       Viac sa o týchto a nových kategóriách dozviete pri samotnom hlasovaní, ktoré bude prebiehať nasledovne:

1. – 3. ročník – hlasovanie sa uskutoční na hodinách informatiky s príslušnými vyučujúcimi jednotlivých tried, ktorí žiakom rozdajú kódy na hlasovanie.

4. ročník – kódy na hlasovanie dostanú žiaci priamo od triednych učiteľov.

Učitelia – kódy na hlasovanie budú učiteľom zaslané mailom, príp. osobne.

       Ďalšou inováciou ja aj to, že oproti minulým ročníkom budete, milí študenti, hlasovať v každej kategórii až za 3 učiteľov na spôsob prvého, druhého, tretieho miesta pre každú jednu kategóriu.

       Neváhajte, navštívte stránku amos.gymza.sk a hlasujte!


       Vaša ŽŠR


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk