Duševné zdravie - Občianske združenie Mozaika
   Hlavná stránka » Škola » Koordinátori » Protidrogová výchova » Duševné zdravie - Občianske združenie Mozaika

Duševné zdravie - Občianske združenie Mozaika


       V mesiaci december sa uskutočnili na našom gymnáziu prednášky pre študentov 3. ročníka s názvom: Duševné zdravie a prevencia duševných ochorení a prednáška Slovenský pacient - Občianske združenie Mozaika. Garantom prednášok bol Mgr. Daniel Kotrč, PhD. – psychológ a PaedDr. Kamila Sauermannová – podpredseda občianskeho združenia Mozaika.
       Občianske združenie Mozaika vzniklo pri dennom psychiatrickom stacionári v Žiline. Združenie spolupracuje s odborníkmi z oblasti psychiatrie. Zmyslom združenia je vyvíjanie takých aktivít, ktoré by prispeli k skvalitneniu života duševne postihnutých osôb i ľudí v duševnej kríze.
       Zo spätnej väzby od žiakov sme zistili, že prednášky boli veľmi pútavé, zaujímavé, avšak krátke J. Pre veľký záujem žiakov budeme aj v budúcnosti s Občianskym združením Mozaika spolupracovať a organizovať podobné besedy.

       PaedDr. Žaneta Kubáňová
       koordinátor prevencie

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk