Prednáška o drogovej závislosti a kriminalite
   Hlavná stránka » Škola » Koordinátori » Protidrogová výchova » Prednáška o drogovej závislosti a kriminalite

Prednáška o drogovej závislosti a kriminalite


       Slovo droga sa začína aj u nás skloňovať čoraz častejšie. Keď však dnes verejnosť častejšie skloňuje slovo droga, na mysli má predovšetkým „ tvrdú“ drogu, napr. heroín a kokaín. Málokto si však uvedomuje, že odrazovým mostíkom k nej sú drogy už roky v spoločnosti všeobecne legálne, prijateľné a sociálne akceptované: alkohol a tabakové cigarety. Tie sa dokonca považujú za akúsi spoločenskú normu. Pritom sú práve tieto drogy najväčším rizikovým faktorom na ceste za drogou. Tie sú z hľadiska ohrozenia zdravia človeka napokon ešte nebezpečnejšie.
       V súvislosti s preventívnymi akciami, usporadúvanými na našom gymnáziu v rámci mesiaca boja proti drogám, sa v dňoch od 15.12.2014 až 18.12.2014 uskutočnili prednášky o drogovej závislosti a kriminalite. Prednášky boli realizované v rámci primárnej protidrogovej prevencie, ktorých garantom bol ppor. Marek Šmárik – referent prevencie MsP Žilina.
       Cieľom prednášky bolo priblížiť skutočné fakty o drogách, aby sa človek rozhodoval v krízových situáciách správne. Priblížiť problematiku legálnych a nelegálnych drog a ich užívanie. Upozorniť na legislatívne normy, ktoré rozoberajú problematiku návykových látok. Poukázať na význam zdravého životného štýlu bez drog, zvýšiť záujem žiakov o dianie okolo seba a v neposlednom rade získané vedomosti využiť v reálnom živote. Prednášky trvali dve vyučovacie hodiny a zúčastnili sa na nich všetci žiaci prvého ročníka.

       PaedDr. Žaneta Kubáňová
       koordinátor prevencie


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk