CrossFit súťaž
   Hlavná stránka » Predmety » Telesná výchova » CrossFit súťaž

CrossFit súťaž


       Gymnázium Hlinská 29 v spolupráci so ŽSK a Rodičovským združením pri Gymnáziu Hlinská v rámci projektu „Vráťme šport do škôl“, organizovalo dňa 11. 12. 2014 súťaž v CrossFite.
Súťaže sa zúčastnilo 7 pretekárov, ktorí si svoje sily zmerali v nasledovných súťažných disciplínach, ktorých základom bolo dosiahnuť čo najrýchlejší čas.

Dievčatá:
1.disciplína: mŕtvy ťah 15kg, 20 opakovaní;
2.disciplína: ľah – sed, 20 opakovaní;
3.disciplína: angličáky, 15 opakovaní;
4.disciplína: výskoky na playobox, 15opakovaní.

Chlapci:
1.disciplína: mŕtvy ťah 30kg, 20 opakovaní;
2.disciplína: ľah – sed, 30 opakovaní;
3.disciplína: angličáky, 20 opakovaní;
4.disciplína: výskoky na playobox, 20 opakovaní.

Súťaž sa niesla vo fantastickom športovom duchu. Každý pretekár bol odhodlaný dosiahnuť čo najlepší výkon a prekonať svoje osobné maximum, v čom im pomáhali skúsenosti nadobudnuté počas trojmesačného usilovného trénovania počas hodín TSV a krúžku CrossFit.


Umiestnenie:

Dievčatá
1.miesto: Sára Klinovská
2.miesto: Martina Dorčíková
3.miesto: Petra Škulcová
4.miesto: Lenka Babiarová
5.miesto: Zuzana Jakubíková
6.miesto: Lucia Remišová


Chlapci:
1.miesto: Jakub Merešš

Všetkým zúčastneným ďakujem za skvelú atmosféru, vynikajúce výkony a víťazom srdečne blahoželám. Teším sa na ďalšie spoločné tréningy, hodiny a súťaže .

Za PK TSV
PaedDr. Žaneta Kubáňová


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk