CrossFit na GYMZE
   Hlavná stránka » Predmety » Telesná výchova » CrossFit na GYMZECrossFit na GYMZE
(Otvorená hodina pre učiteľov)


       Gymnázium Hlinská 29 v spolupráci so ŽSK a Rodičovským združením pri Gymnáziu Hlinská v rámci projektu Vráťme šport do škôl zorganizovalo otvorenú hodinu „CrossFit“ pre učiteľov Žilinského samosprávneho kraja.

Otvorená hodina sa uskutočnila dňa 19.11.2014 v telocvični Gymnázia Hlinská 29 Žilina, zúčastnili sa na nej učitelia telesnej a športovej výchovy zo Žiliny, Čadce, Martina a Turčianskych Teplíc. Počas návštevy získali učitelia nový obzor v oblasti netradičnej športovej disciplíny CrossFit, tiež informácie o možnosti inovácie vlastných hodín TSV a motivácie žiakov k pohybovej činnosti. V neposlednom rade si mohli pozrieť a vyskúšať ukážky CrossFit cvičenia, a to konkrétne kardio tabatu, brucho, nohy a ruky tabatu.
Celá otvorená hodina sa niesla vo výbornej športovej atmosfére. Učitelia si ako darček od nás odnášali brožúru s názvom CrossFit, kde sme sa im snažili poskytnúť základné informácie a ukážky cvičení CrossFit tabaty. Súčasťou brožúry bola CD príloha s motivačnou CrossFit hudbou.

Chcela by som sa touto formou poďakovať pani Mgr. Beáte Ďurišovej, odbornej referentke - metodičke z odboru školstva a športu VÚC, za pomoc pri distribúcii pozvánok na školy v pôsobnosti ŽSK, svojej kolegyni Mgr. Zuzane Bebčákovej za spoluprácu pri tvorbe brožúry CrossFit a v neposlednom rade našim žiakom, ktorí spoločne so mnou prakticky ukázali čo je „CrossFit tabata“

PaedDr. Žaneta Kubáňová


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk