Súťaž o najkrajšiu nástenku s protidrogovou tematikou
   Hlavná stránka » Škola » Koordinátori » Protidrogová výchova » Súťaž o najkrajšiu nástenku s protidrogovou tematikou

Súťaž o najkrajšiu nástenku s protidrogovou tematikou


       V poslednom období sa o drogových závislostiach, nutnosti účinnej prevencie a liečby popísalo a pohovorilo pomerne veľa. Drogy sú skloňované vo všetkých pádoch. Masmédiá začínajú dávať tejto problematike čoraz väčší priestor. Závislosť na tvrdých drogách má na Slovensku vzrastajúci trend. Najviac ohrozenými skupinami populácie sú deti a mladí ľudia. Spoľahlivou „cestou“, ako predísť tomu, aby sa dieťa dostalo do problému s drogou, je – venovať dieťaťu čas a seba – dať mu dostatok lásky, byť mu príkladom ako treba žiť bez drogy, lebo „akí sme my, také budú naše deti“.
       Naše gymnázium každoročne v tomto období uskutočňuje niekoľko preventívnych aktivít. Jednou z aktivít bolo vyhlásenie súťaže o Najkrajšiu nástenku s protidrogovou tematikou.

Téma: „Chráňme múdro a smelo svoj rozum a telo“. Do súťaže sa zapojilo 15 z 19 tried, čo považujeme za veľmi pozitívne. Každá nástenka bola zaujímavá niečím iným, avšak vyhrať mohli len tri triedy. Hodnotila sa kreativita, prevedenie, náročnosť a vystihnutie témy.

Umiestnenie:
      1.miesto: III.C
      2.miesto: IV.E
      3.miesto: II.A

Víťazom uvedených tried srdečne gratulujeme, sladké odmeny im budú odovzdané a ostatným zúčastneným triedam ďakujeme za zapojenie do súťaže, čím preukázali, že im téma „drogy a jej prevencia“ nie je ľahostajná.

PaedDr. Žaneta Kubáňová
koordinátor prevencie1.miesto:2.miesto:3.miesto:fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk