DOD 2014
   Hlavná stránka » Akcie » Deň otvorených dverí » DOD 2014

DOD 2014


       V utorok 19. novembra sa už tradične otvorili brány nášho Gymnázia Hlinská, aby privítali všetkých mladých perspektívnych „gymzákov“. A neprišlo ich veru málo. Zaznamenali sme príchod zhruba 240 žiakov z 31 základných škôl zo širokého okolia. Navštívili nás žiaci z dvanástich žilinských škôl (ZŠ Hájik, Karpatská, Lichardova, Limbová atď), no zavítali k nám aj deti zo vzdialenejších miest, ako napríklad Bytča, Dolný Hričov, Rajec a Turie. Nemôžeme sa im čudovať, pretože pre nich bolo pripravené nesmierne zaujímavé a bohaté predpoludnie.

       Už pri vstupe do vestibulu ich privítali usmiate tváre našich študentov a študentiek, ktorí svojím priateľským prístupom zabezpečili uvoľnenú a príjemnú atmosféru. Profesionálmi boli i moderátori programu Alžbeta Janasová, Daniel Gurský a Adam Čvirik , ktorí predstavili uchádzačom o štúdium na našej škole program, zostavený z aktivít našich žiakov pod vedením a koordináciou pedagógov.

       V ponuke boli vyhľadávané vedomostné kvízy, testy a didaktické hry (Spoznávame anglicky hovoriace krajiny, Otestuj sa zo slovenského jazyka, Francúzština vo svete a u nás, Teste dein Deutsch, Dejepis v praxi, Tvorivá literárna dielňa a iné.) Obľúbené boli i ukážky netradičných pokusov, študentských prác a zážitkové aktivity I love Slovakia and England, Stánok zdravia, Ako sa na gymze učí matematika, Prvá svetová vojna očami žiakov, Geografia na počítačoch, Chémia zábavne, Umelcova dielňa. Pútavo sa predstavili aj netradičné druhy športov, ktorým sa na našej škole môžu venovať – Lets move, Flowin, Gymstick, Cross fit.

       Čas mohli naplno využiť i sprevádzajúci učitelia a rodičia, ktorým sa venovali skúsení pedagógovia a informovali ich o možnostiach štúdia na našom gymnáziu.

       Dúfame, že budúci „gymzáci“ si všetko dobre obzreli, spoznali nových priateľov a veríme, že ich uvidíme nielen na prijímacích skúškach v máji 2015, ale i v septembri, na otvorení nového školského roka 2015/2016.

       Za PK SJL
       PaedDr. Katarína Sádecká


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk