Vstúpili sme do dávnoveku našich dejín
   Hlavná stránka » Akcie » Exkurzie » Vstúpili sme do dávnoveku našich dejín

Vstúpili sme do dávnoveku našich dejín


       Žiaci druhých ročníkov sa koncom októbra zúčastnili exkurzie, kde mali možnosť zážitkovou formou pomyselne vstúpiť do histórie našich národných dejín. A kde inde začať, ako v starobylom meste ležiacom na úpätí vrchu Zobor, z ktorého menom sú spojené počiatky slovenských dejín, mená Pribina, Svätopluk, sv. Cyril a sv. Metod, i zmienka o prvom kresťanskom chráme na našom území a o zavedení prvého slovanského písma.

Vstúpili sme do Nitry, azda najdôležitejšieho mesta našej histórie….

Naše prvé kroky smerovali do dominanty mesta Nitranskeho hradu, ktorého prvá písomná zmienka pochádza z roku 871. Navštívili sme Kazematy -archeologickú expozíciu, ktorá sa nachádza v múre opevnenia hradu . V expozícii sme mohli vidieť pozostatky pravekého a včasnostredovekého života na hradnom kopci, časti renesančného a barokového opevnenia.

Na nádvorí hradu sme navštívili Diecézne múzeum, kde sú uložené písomné dokumenty, týkajúce sa prvej písomnej zmienky o Nitre, založenia biskupstva a ďalšie literárne pamiatky, pochádzajúce z veľkomoravského a uhorského obdobia. Vzácny je spis O obrátení Bavorov a Korutáncov, kde je zmienka o „Nitrave“, ďalej Nitriansky evanjeliár, čo je najstaršia kniha na Slovensku z 11. storočia, kópie Zoborských listín z roku 1111 a 1113, obsahujúce súpis majetkov benediktínskeho opátstva a ďalších osád. S údivom sme si v múzeu prezerali skvosty Katedrály – baziliky Svätého Emeráma, najmä starobylé kalichy a monštrancie...

Z múzea nabudení skvostami liturgického inštrumentária sme vstúpili do oproti stojacej nádhery - biskupského Katedrálneho chrámu – Baziliky sv. Emeráma. Je to aj najstarší diecézny chrám na Slovensku –už v 11. storočí uvádzaný ako bazilika. Tento starodávny titul mu opäť obnovil v roku 1998 pápež Ján Pavol II., ktorý Nitru v roku 1995 navštívil. Katedrála je vytvorená spojením troch chrámových stavieb rozličného veku, ktorých interiér zdobia nádherné oltáre, obrazy, fresky ...

Z Nitrianskeho hradu sme sa presunuli okolo kňazských seminárov na námestie, kde sme navštívili Ponitrianske múzeum s najkomplexnejšou archeologickou expozíciou na Slovensku. Exkurziu sme zakončili pri mimoriadne malebne pôsobiacom románskom kostolíku, dominantou stojacou na kopci nad obcou Dražovce. Tento kostolík je postavený na výbežku Tribečského pohoria , odkiaľ sa na Nitru pozerá už od polovice 11. storočia. Tu na úpätí hľadiac na celú Nitru a okolie sa nám naskytla možnosť ešte raz poohliadnúť sa do dávnoveku na miesta, kde sa tvorili naše dejiny , za ktoré sme vďační.

Domov sme odchádzali s pocitom, že sme videli kúsok našej histórie v prítomnosti, na ktorú sme právom pyšní.


       Za PK SVP Mgr. Oľga Fašková


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk