Potulky „Historickou Žilinou“
   Hlavná stránka » Akcie » Exkurzie » Potulky „Historickou Žilinou“

Potulky „Historickou Žilinou“


       Mariánske námestie - historické srdce Žiliny, s priľahlými uličkami bolo v roku 1987 vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu. Vďaka štvorcovému pôdorysu (cca 100 x 100 m) a laubniam s arkádami vytvára neopakovateľnú atmosféru, jedinečnú svojho druhu na Slovensku.
       A tu začali naše potulky históriou po centra mesta Žiliny. Erudovaní sprievodcovia TIK agentúry žiakov I. ročníka našej školy vtiahli do histórie mesta zaujímavými informáciami, príbehmi, ale i legendami...
       Koľkokrát sme už prešli námestím a mnohí sme nezaregistrovali VIA MAGNU, dlaždice ohraničujúce miesto, kde v podzemí pravdepodobne pretekal „Všivák“, nemali sme vedomosť o studni, kde mladí ľudia uzamykajú svoju lásku, nepoznali sme legendu o najväčšom požiari v Žiline, či objekty, v ktorých sa prvý krát použil telefón „ Čuješ ma“?.....
       Prehliadku historických objektov sme začali uprostred Mariánskeho námestia, kde sa nachádza baroková socha Nepoškvrnenej Panny Márie – Immaculaty na podstavci s reliéfom sv. Floriána, patróna hasičov. Mnohí sme si zopakovali vedomosť o jednom z najvýznamnejších a najstarších objektov mesta Katedrály Najsvätejšej Trojice. Navštívili sme priestory samotne stojacej zvonice tohto kostola, ktorá pripomína známe talianske mestské zvonice – kampanily – tzv. Burianova veža. Náročnosť výstupu po originálne zachovaných schodoch vystriedala možnosť očami sa dotýkať dvojtonových zvonov a nádherný výhľad z veže na celú Žilinu. Maketa mesta Žiliny, výstava starých dokumentov mesta a história dopravy znásobili naše očakávania o histórii Žiliny. Zaujímavosti sme sa dozvedeli o Kostole Obrátenia sv. Pavla Apoštola a o kláštore, ktorý vybudovali jezuiti. Do katakomb , ktoré sa nachádzajú pod kostolom a kláštorom sme sa ale nedostali. Vychutnali sme si však zvonkohru na starej žilinskej radnici, ktorá sa prvýkrát spomína v roku 1508. Na bočnom múre radnice sme objavili tabuľku s nápisom Privilégium pro Slavis Solnensis, ktoré je najstarším písomným dokladom slovenského povedomia na našom území. A verte, že mnohí gymzáci poznali jeho pôvod a históriu. Na rohu ulíc Bottova a Radničná sa nachádza Folkmanov dom, kde mali niektorí žiaci problém objaviť už poznané -charakteristickú ojedinelú vežičku, na ktorej je medená zástavka s dátumom 11. august 1886 , spojený s legendou o najväčšom požiari, ktorý zachvátil Žilinu. Pri našich potulkách históriou sme sa pozastavili pri Meštianskom dome - Knihárskej dielni Lidy Mlichovej, ktorá úspešne nadväzuje na tvorbu svojho otca Jána Vrtílka, pri dome známeho žilinského historika a právnika Alexandra Lombardiniho, zastavili sme sa pri Babuškovom dome, v ktorom rokoch 1894 – 1904 pôsobil MUDr. Dušan Petrovič Makovický, slovenský národovec a osobný lekár ruského spisovateľa L. N. Tolstého. Priblížená nám bola história Národnej ulice, Mestského divadla (Reprezentačný dom) ,Balustrády, Socha sv. Cyrila a Metoda a iné...ostalo toho pre nás ešte veľa neprebádaného....
       Naša exkurzia bola len zrniečkom na ceste poznania našej histórie. Veríme však, že sa stane výzvou na pokračovanie v potulkách na ceste hlbšieho hľadania a poznania našich regionálnych dejín.......

PS: Mimochodom, vedeli ste, že v Žiline si môžeme informácie o historických budovách nasnímať prostredníctvom QR kódov? Tak neváhajte a skúste to tak, ako aj my!

       Za PK SVP Mgr. Oľga Fašková


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk