CrossFit v plnom prúde na hodinách TSV
   Hlavná stránka » Predmety » Telesná výchova » CrossFit v plnom prúde na hodinách TSV


CrossFit v plnom prúde na hodinách TSV


       Od septembra 2014 sa naše Gymnázium môže pochváliť náradím pre novú atraktívnu športovú disciplínu „CrossFit“, ktorá má srdce i dušu. Je to životný štýl inšpirovaný dobrou kondíciou. Zahŕňa silový a kondičný program s neustále sa obmieňajúcimi funkčnými pohybmi pri vysokej intenzite. CrossFit sa stal nielen súčasťou nového záujmového krúžku „Crossfit“, ktorý prebieha v pondelok a vo štvrtok od 6.45 hod do 7.45 hod., ale je aj súčasťou hodín telesnej a športovej výchovy. Čoraz viac sa stretávame s novými nadšencami a záujemcami o tento kondičný program, a to nielen z radu mužov, ale aj žien.
       Kto absolvuje hodinu CrossFitu, odchádza unavený, no vždy s úsmevom na tvári a s pocitom, že pre svoju kondíciu a zdravý životný štýl niečo urobil.

Tešíme sa na ďalších priaznivcov ...

Za PK TSV PaedDr. Žaneta Kubáňová


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk