Eurodeň 2014
   Hlavná stránka » Akcie » Euro deň » Eurodeň 2014

Eurodeň 2014


       Synonymom pre projektové a zážitkové vyučovanie je na našej škole aj akcia Eurodeň. Každý rok je v spolupráci so Žiackou školskou radou zvolená téma, ktorá vychádza z návrhov žiakov alebo aktuálnych udalostí. Žiaci jednotlivých tried za pomoci učiteľov pripravia a realizujú prezentácie k zadanej téme. Keďže celý projekt musia dopredu premyslieť, prehlbujú svoje kompetencie v oblasti spolupráce, plánovaní, tvorivosti a finančnej gramotnosti. Každý žiak má v triednom kolektíve svoju úlohu, ktorú je potrebné splniť pre úspech projektu. Pri samotnej prezentácii zlepšujú svoje komunikačné a prezentačné zručnosti.

       Tento školský rok bola téma náročná, ale naši žiaci preukázali veľkú mieru kreativity. Už samotný slogan ZELENÁ ŠKOLA – ZELENÝ SVET predurčoval tému environmentálneho charakteru. Úlohou žiakov bolo pripraviť prezentácie o krajinách a ich ekologických rozmeroch, o využívaní obnoviteľných zdrojov energie a recyklácii. Všetky triedy zvládli zadanú tému a poroty zložené zo žiakov a učiteľov udelili v závere akcie ocenenia najlepším triednym kolektívom. Hodnotiteľov najviac zaujali prezentácie III. C a IV. B triedy, ktoré vyhrali s veľkým náskokom najmä vďaka výbornému premysleniu, realizácii prezentácie, výzdobe a aktivitám. Všetkým učiteľom a žiakom však patrí veľká vďaka za vytvorenie nezabudnuteľnej atmosféry a krásnych zážitkov z Eurodňa 2014. Zvláštne poďakovanie patrí Žiackej školskej rade za bezchybnú organizačnú podporu akcie a Petrovi Polákovi za fotodokumentáciu.

Cena žiakov Cena učiteľov
1. miesto IV.B 1. miesto III.C
2. miesto III.C 2. miesto IV.B
3. miesto III.A 3. miesto II.A
4. miesto II.E 4. miesto III.A
5. miesto III.B 5. miesto II.D


       Mgr. Zuzana Bebčáková – koordinátorka akcie


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk