Ocenenie pre Zelenú školu
   Hlavná stránka » Akcie » Zelená škola » Ocenenie pre Zelenú školu

Ocenenie pre Zelenú školu


       Dňa 9. októbra 2014 sa v Divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave uskutočnila Slávnostná certifikácia programu Zelená škola. V školskom roku 2013/2014, v rámci deviateho ročníka, bolo do programu Zelená škola zapojených takmer 300 materských, základných a stredných škôl z celého Slovenska. Nás mimoriadne teší, že už po prvom roku plnenia kritérií s environmentálnym zameraním sa môžeme popýšiť diplomom „Na ceste k Zelenej škole“. Ďakujeme všetkým žiakom, vyučujúcim, rodičom, priateľom ..., ktorí prispeli k tomu, že sme súčasťou medzinárodného programu, pričom na Slovensku nás nie je ešte ani 10 takýchto gymnázií. Ceníme si aj gratuláciu k dosiahnutému úspechu od pána Ing. Juraja Blanára, predsedu Žilinského samosprávneho kraja.

       Dúfame, že naše tohtoročné snaženie bude na ďalšej slávnostnej certifikácii programu ocenené titulom Zelená škola a pripojíme sa tak už k 84 Zeleným školám v rámci Slovenska. Nezabúdajme preto každý deň, že hlavným cieľom v rámci našej prioritnej témy – Energia je znížiť spotrebu elektrickej energie a energie na kúrenie a prispôsobovať tomu aj vyučovanie a mimo – vyučovacie aktivity s environmentálnym zameraním.

       Ďakujeme!

       Kolégium Zelenej školy


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk