Eurodeň na Hlinskej v znamení zelenej
   Hlavná stránka » Akcie » Euro deň » Eurodeň na Hlinskej v znamení zelenej

Eurodeň na Hlinskej v znamení zelenej


       Dňa 16.10.2014 z dôvodu realizácie 13. ročníka celoškolskej akcie Eurodeň dôjde na našom gymnáziu v čase od 8,00 – 13,30 hod. k zmene organizácie vyučovania.
       Cieľom akcie je spoločne sa zamyslieť nad dopadom neuváženej ľudskej činnosti na prírodu, nakladaním s odpadmi , využiteľnosťou prírodných zdrojov energie. Pracovné tímy vytvorené zo žiakov I. až IV. ročníka budú počas dňa pripravovať a realizovať aktivity zamerané na tému: „Zelená škola – zelený svet“, prostredníctvom ktorých si budú rozvíjať príslušné kompetencie a uplatňovať princípy ochrany životného prostredia. V súťaži o najoriginálnejšieho „recyklošarkana“ vytvoreného z odpadového materiálu preukážu svoju tvorivosť, zručnosť a nápaditosť.
       Sme škola, ktorej záleží na kvalite prostredia, v ktorom žijeme a jeho znehodnocovanie nám nie je ľahostajné.

V Žiline13.10.2014

PaedDr. Katarína Kitašová
zástupkyňa riaditeľky školy


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk