Crossfit
   Hlavná stránka » Predmety » Telesná výchova » Crossfit

Crossfit


      Gymnázium Hlinská opäť inovuje hodiny telesnej a športovej výchovy. Tento krát je to prostredníctvom programu “Crossfit“, vďakaktorému môžeme dosiahnuť v krátkom čase nárast silových a kondičných schopnosti. Zahŕňa silový, rýchlostný tréning, plyometrické cviky, vzpieranie, cvičenie s kettlebell a pod. V tomto roku sa nám opäť podarilo uspieť v rámci projektu "Vráťme šport do škôl“, ktorého vyhlasovateľom je Žilinský samosprávny kraj.Vďakafinančným prostriedkov z projektu sme zakúpili náčinia pre crossfit. Začiatkom septembra prebehlo interné vzdelávanie PK TSV, aby sa crossfit stal súčasťou vyučovacích hodín TSV.

Za PK TSV
PaedDr. Žaneta Kubáňová

fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk