Poďakovanie za predaj vianočných pohľadníc
   Hlavná stránka » Akcie » UNICEF » Poďakovanie za predaj vianočných pohľadníc

za dobrovoľnú spoluprácu s Unicef - medzinárodná organizácia na pomoc deťom :

1.B Ferová, Očková

1.E Červená, Igondová, Kováčiková,

Pančuchárová

2.A Masárová, Muráriková, Sučíková,

Vojteková

2.C Kuzmová, Nováková, Očková, Potočárová,

Rajčoková, Šamajová, Šimiková

2.D Rychliková, Šimková

3.B Dobrucká, Mráziková, Trunkvalterová

Predajom vianočných pohľadníc vyzbierali na konto Unicef 12 710 Sk.

Poďakovanie patrí aj všetkým študentom a vyučujúcim, ktorí kampaň finančne podporili.

V Žiline 27. 1. 2005 Mgr. Jana Leibiczerová

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk