Netradičná hodina - Won Hwa Do
   Hlavná stránka » Predmety » Telesná výchova » Netradičná hodina - Won Hwa Do

Netradičná hodina - Won Hwa Do


       Na hodinách telesnej a športovej výchovy sme v spolupráci s Ing. Jánom Dzurišom - Majstrom bojového umenia Won Hwa Do zorganizovali v rámci tematického celku „Úpoly“ netradičnú hodinu.

       Won Hwa Do je praktický spôsob sebaobrany. Znamená cesta harmónie v kruhu. V tréningu sa kladie veľký dôraz nie len na kondíciu, posilňovanie svalstva ale tiež aj na pružnosť, odolnosť, flexibilitu a samozrejme na maximálnu technickú vyspelosť. Nemalú úlohu však zohráva aj využitie vnútornej energie , meditácie.

       Žiaci prostredníctvom ukážok boli oboznámení s prvkami tohto bojové umenia, mali možnosť pretransformovať fyzikálne zákonitosti s filozofiou myslenia do pohybových zostáv, ktoré sú založené na kruhových pohyboch ( vychádzajúc z toho, že väčšina pohybov vo vesmíre je kruhových a stále sa opakujúcich - pohyby planét, častí atómu alebo cyklicky sa opakujúce ročné obdobia).

       Veríme, že netradičná hodina prispela k rozšíreniu vedomostí našich žiakov o bojové umenie a poukázala na jednu z možností sebaobrany založenej na skúsenosti spoznávania seba, svojho pohybu a svojej mysle.

       Za PK TSV
Mgr. Oľga Fašková


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk