Výstava o olympizme na našej škole
   Hlavná stránka » Predmety » Telesná výchova » Výstava o olympizme na našej škole

Výstava o olympizme na našej škole


       16.6.2014 priestory pred telocvičňou našej školy zmenili svoju tvár, stali sa dejiskom „Výstavy o olympizme“, ktorú nám prepožičal Olympijský klub Žilina.
       Cez veľkú prestávku sa naplnili tieto priestory fanúšikmi, zvedavcami, aby boli súčasťou slávnostného otvorenia výstavy. Tejto úlohy sa chopil ten najerudovanejší, predseda Olympijského klubu Žilina, p. Michal Staňo, ktorý nás stručne uviedol do histórie olympizmu, ale aj súčasného diania v olympijskom hnutí. Súčasne poďakoval našej škole za spoluprácu pri naplňovaní olympijskej myšlienky. Výstava, ktorá potrvá do konca júna je súčasťou nášho odkazu o olympijskom myslení, športovaní, fair play zápolení, ktorého vyvrcholenie bude 26.6.2014 na 12. ročníku OLYMPIJSKÉHO DŇA Gymnázia Hlinská.
       Takže poznávajme históriu olympizmu, vnímajme jeho odkaz, buďme jeho súčasťou.

Za PK TSV Mgr. Oľga Fašková


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk