Diagnostické centrum Lietavská Lúčka
   Hlavná stránka » Škola » Koordinátori » Protidrogová výchova » Diagnostické centrum Lietavská Lúčka

Diagnostické centrum Lietavská Lúčka


       V dňoch 28.-29.máj 2014 sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili exkurzie v Diagnostickom centre Lietavská Lúčka.
       Diagnostické centrum v Lietavskej Lúčke je školské preventívno – výchovné zariadenie pre dievčatá vo veku 13 – 18 rokov s poruchami správania. Inými slovami, pre dievčatá, ktoré vlastnými silami nedokázali prekonať problematické obdobie dospievania, začlenili sa do nevhodnej partie, odmietajú chodiť do školy, utekajú z domu, vzdorujú, klamú, experimentujú s návykovými látkami.....
       Exkurzia sa niesla v duchu prednášky so špeciálnou pedagogičkou Mgr. Evou Maníkovou, ktorá žiakom pútavým a veľmi poučným spôsobom odprezentovala príbehy umiestnených dievčat, spôsoby riešenia problémov, dôvody porúch správania dievčat. Prednáška sa po pár minútach preniesla do diskusie, kedy žiaci kládli množstvo otázok. Naši žiaci sa zaujímali o všetko. Počas diskusie sme mohli vidieť vydesené, prekvapené, zaujaté tváre našich žiakov, ktorí po odchode z diagnostického centra len skonštatovali, že sú šťastní akú rodinu majú, ako sa rodičia o nich starajú a čo všetko im po materiálnej stránke zabezpečujú. Zo spätnej väzby žiakov a rodičov vieme, že mnohé deti po príchode domov svojim rodičom poďakovali za ich lásku, starostlivosť, no napr. aj za detskú izbu, pretože súčasťou exkurzie bola aj obhliadka detských izieb umiestnených dievčat.
       Exkurziu hodnotíme veľmi pozitívne v rámci preventívneho programu proti sociálno-patologickým javom a budeme sa snažiť si zachovať našu spoluprácu s Diagnostickým centrom Lietavská Lúčka aj naďalej. V rámci dobrých vzťahov sme navrhli diagnostickému centru spoluprácu na „vianočných trhov“ vo forme predaja výrobkov zhotovených dievčatami spomínaného centra.


PaedDr. Žaneta Kubáňová
koordinátor prevencie

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk