Exkurzia s environmentálnym zameraním v Hornom Hričove
   Hlavná stránka » Akcie » Exkurzie » Exkurzia s environmentálnym zameraním v Hornom Hričove

Exkurzia s environmentálnym zameraním v Hornom Hričove.


       Dňa 15. 5. 2014 navštívili žiaci 2. ročníka Čistiareň odpadových vôd a Vodnú elektráreň v Hornom Hričove. Na obidvoch pracoviskách, kde boli prilby na hlave nevyhnutnou podmienkou, sa žiaci stretli s ochotným odborným personálom, ktorý im poskytol zaujímavé informácie a sprevádzal ich po celom objekte.
       Na tejto medzi – predmetovej exkurzii zameranej na vodu, energiu a ochranu životného prostredia sa žiaci jednej skupiny napríklad dozvedeli, že vyčistenie vody, ktorú privádzajú potrubia zo Žiliny a okolia, od nečistôt trvá približne jeden deň. Mohli sme sledovať celý postup prečistenia, ktorý sa skladá napr. z odstránenia štrku a zvyšných pevných častíc, z prevzdušnenia vody (má takú malú hustotu, že sa v nej nedá plávať, či udržať sa na hladine), z prečistenia baktériami až po vypustenie bývalej splaškovej vody do Váhu. Kal vytvorený pri tomto procese využíva čistiareň ako zdroj paliva na vlastnú prevádzku.
       Žiaci druhej skupiny sa dozvedeli o princípe fungovania vodnej elektrárne, o tom ako neprodukuje žiadne emisie, že je plne automatizovaná a teda na celú prevádzku postačuje len 6 – členný personál. Spoločnosť Enel, ktorá je prevádzkovateľom siete našich vodných elektrární, zabezpečuje aj odvoz odpadov, ktoré sú pravidelne naplavované vodným tokom na ich zariadenia.


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk