Beseda o korupcii s Danielom Lipšicom
   Hlavná stránka » Predmety » Spoločenskovedné výchovné predmety » Beseda o korupcii s Danielom Lipšicom

Beseda o korupcii s Danielom Lipšicom


      Dňa 28.4.2014 sa tretiaci v rámci hodiny občianskej náuky zúčastnili besedy s bývalým ministrom vnútra, Danielom Lipšicom, ktorý obetoval kúsok svojho času a prišiel nám povedať niečo o korupcii a jej dôsledkoch na ekonomiku a vývoj štátu.
     Beseda prebiehala veľmi uvoľnene a pán Lipšic zaujal väčšinu žiakov, pretože otázky sa na neho hrnuli z každej strany. Povedal nám o tom, že korupcia na Slovensku funguje všade a povedal nám tiež aj o svojich návrhoch ako túto situáciu riešiť. Napríklad aj prizvaním zahraničných sudcov na Slovensko, aby neboli podplatiteľní. Potom sa sám pýtal žiakov, ako by túto situáciu vyriešili. Rozprúdil tak zaujímavú debatu a v závere našej prednášky sme sa dostali aj ku kontroverznej téme trestu smrti.
      I keď sme mali málo času, táto prednáška bola pre nás zaujímavá a dúfame, že v budúcnosti sa budeme môcť opäť stretnúť s takým inšpiratívnym človekom.
      Za vybavenie prednášky ďakujeme pani profesorke Krajčovičovej .

      Michaela Kupčíková III.C


>


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk