Nech knižky nezmiznú zo školských lavíc!
   Hlavná stránka » Predmety » Spoločenskovedné výchovné predmety » Nech knižky nezmiznú zo školských lavíc!Nech knižky nezmiznú zo školských lavíc!


„Vráťme knihy do škôl“ je názov projektu, do ktorého sa zapojila i naša škola. Jej organizátorom je Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s internetovým kníhkupectvom www.abcknihy.sk ,vydavateľstvom IKAR a Raabe. Cieľom súťaže je motivovať , podporiť záujem mladých ľudí o čítanie kníh ako dôležitého prostriedku ich osobnostného rozvoja. Úlohou súťaže bolo napísať o knihe, ktorú žiak prečítal – prečo si si ju vybral a čo mu priniesla.

Z našej školy patrila medzi najúspešnejších čitateľov a obsadila spomedzi stoviek príspevkov veľmi pekné 9. miesto Lucia Sivčáková z I. E triedy , ktorej k úspechu srdečne blahoželáme.

V rámci projektu bola tento rok po druhý raz udelená aj cena pre garanta školy, ktorý žiakov najviac motivuje čítať knihy - „Knižný Anjel 2014“. Výhercom - „ Knižným anjelom “ za podporu čítania medzi mladými ľuďmi v rámci projektu Vráťme knihy do škôl sa stala naša kolegyňa pani Mgr. Helena Krajčovičová.

Srdečne blahoželáme.


Veríme, že aj vďaka úspechu našich ocenených čítanie bude mať svojich pokračovateľov, čaro papierovej knihy sa stane nenahraditeľným a knihy nezmiznú zo školských lavíc. Veď príbehy žijú aj v digitálnom veku...

Za PK SVP Mgr. Oľga Fašková
fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk