Nežná revolúcia na našej škole
   Hlavná stránka » Predmety » Spoločenskovedné výchovné predmety » Nežná revolúcia na našej školeTéma : Nežná revolúcia na našej škole
       V čase keď niektorí štvrtáci zápolili s písomnými maturitnými písomkami z matematiky, telocvičňa našej školy sa stala dejiskom Nežnej revolúcie . Prostredníctvom hudobno vzdelávacieho programu agentúry Amos boli pútavou formou priblížené žiakom tretieho ročníka dejiny nášho národa a kultúry, ozrejmené fakty histórie spred 25 rokov, ktorej súčasťou boli aj rodičia, alebo starí rodičia našich tretiakov.

       Program sa dotýkal tém totality, socializmu, ŠTB, emigrácie, ZSSR, demokracie, anarchie, brannej povinnosti, A. Dubčeka, V. Havla, cenzúry, atď. Hovorené slovo striedali piesne hrané a spievané naživo priamo korešpondujúce s témou od autorov, ktorí sa nejakým spôsobom dotkli práve tejto etapy našich dejín. Celou históriou nás sprevádzali profesionálny hudobníci Alek Malo a Oliver Šipkovský. Hudobná zložka korešpondujúca s témou Nežná revolúcia bola podporená video-projekciou.

       Program bol pútavý a veríme, že prehĺbil záujem našich žiakov o národné dejiny a hľadanie nových historických súvislostí z obdobia „veľkého víťazstva“, ktoré viedlo k pádu komunistického režimu, ktoré prinieslo slobodu, šance na zmenu a sebarealizáciu....

       Za PK SVP Mgr. Oľga Fašková


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk