Vedomostná súťaž o olympizme
   Hlavná stránka » Predmety » Telesná výchova » Vedomostná súťaž o olympizmeVedomostná súťaž o olympizme


       Dňa 25. 3. 2014 sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku konalo krajské kolo „Vedomostnej súťaže o olympizme pre stredné školy 2014“, ktorej vyhlasovateľom bol Slovenský olympijský výbor. Do súťaže sa zapojilo 19 škôl Žilinského samosprávneho kraja a medzi nimi nechýbali ani žiaci našej školy: Natália Jaďuďová, Martin Šimala a Daniel Gurský (I. C trieda). Obsahom súťaže boli 3 tematické okruhy: antické olympijské hry, 120. výročie založenie Medzinárodného olympijského výboru a ZOH Soči 2014. Súťažilo sa písomnou aj ústnou formou a nakoniec úlohou každého družstva bolo vytvoriť najkreatívnejší výtvarný návrh s olympijskou tematikou – Zimné olympijské hry v roku 2022 (Krakow – Jasná). O tom, že naši žiaci vzorne reprezentovali našu školu svedčí aj ich umiestnenie, v náročných otázkach a úlohách skončili s rovnakým počtom bodov so Spojenou školou z Nižnej na veľmi peknom 7- 8. mieste. Ďakujeme našim žiakom za reprezentáciu školy a veríme, že tohtoročné skúsenosti úspešne zúročia v ďalšom ročníku súťaže.

       Za PK TSV Mgr. Beáta Jurinová

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk