Popoludnie s Hviezdoslavom
   Hlavná stránka » Predmety » Slovenský jazyk a literatúra » Popoludnie s Hviezdoslavom

Popoludnie s Hviezdoslavom


       Dňa 05. 02. 2014 sa na našom gymnáziu uskutočnilo školské kolo tradičnej recitačnej súťaže – Hviezdoslavov Kubín. Hoci tento rok sa ho zúčastnila malá skupina, o to viac prekvapili naši mladí recitátori výberom zaujímavých ukážok. Komisiu slovenčinárov potešil fakt, že žiaci sa nedržia len zaužívaných a umelecky „overených“ textov. Ako sa ukázalo, mnohí z nich sa neboja siahnuť ani po netradičných a svojráznych dielach slovenskej či svetovej literatúry. Už teraz sa tešíme, ako nás víťazí prvých miest budú reprezentovať na okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína .

POÉZIA:
1. miesto: Jana Dolníková, I. A
2. miesto: Michaela Kupčíková, III. C
3. miesto: Tomáš Janči, III.E
PRÓZA:
1. miesto: Katarína Milučká, I. A
2. miesto: Sára Stella Šutková, III. D
3. miesto: Adam Čvirik, I. E


PK SJL


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk