Blíži sa Amos
   Hlavná stránka » Akcie » Amos » Blíži sa Amos

Blíži sa Amos


       Vážení učitelia a študenti!

       Blíži sa nám marec a s ním aj známa súťaž s dlhoročnou tradíciou – Amos. Na našom gymnáziu sa už po jedenásty raz odovzdajú ocenenia pre najlepších pedagógov. Aj tento rok budete môcť, milí študenti, dať svoj hlas učiteľom v 4 známych kategóriách:
  • Učiteľ, ktorý ma najspravodlivejšie posudzuje
  • Učiteľ, ktorý ma najlepšie smeruje
  • Učiteľ, ktorý má moje sympatie
  • Učiteľ, ktorý má môj rešpekt

V rámci súťaže však budete opäť rozhodovať aj Vy, milí učitelia, a to o najlepšej triede nášho gymnázia.
Hlasovanie súťaže Amos spúšťame od 24. 02. 2014, prebiehať bude nasledovným spôsobom:
  • 1. – 3. ročník – hlasovanie sa uskutoční na hodinách informatiky s príslušnými vyučujúcimi jednotlivých tried, ktorí žiakom rozdajú kódy na hlasovanie.
  • 4. ročník – kódy na hlasovanie dostanú žiaci priamo od triednych učiteľov.
  • Učitelia – kódy na hlasovanie budú učiteľom zaslané mailom.

Neváhajte, navštívte stránku amos.gymza.sk a hlasujte!


Vaša ŽŠR


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk