Stretnutie Kolégia Zelenej školy
   Hlavná stránka » Akcie » Zelená škola » Stretnutie Kolégia Zelenej školy

Stretnutie Kolégia Zelenej školy


       Stretnutie Kolégia Zelenej školy /zástupcov tried I. – III. ročníka/ sa uskutoční v pondelok 10. 2. 2014 o 13.35 hod v učebni biológie U27
       Program: príprava realizácie Environmentálneho akčného programu školy (3. krok programu)


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk