Krajské kolo Súťaže žiakov stredných škôl v SIP
   Hlavná stránka » Predmety » Informatika » Krajské kolo Súťaže žiakov stredných škôl v SIP

Krajské kolo Súťaže žiakov stredných škôl v SIP


       Milí žiaci,

       dovoľujeme si Vás pozvať na krajské kolo Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 6. februára 2014 na Spojenej škole, Slanická Osada, Námestovo.

Podľa Súťažného poriadku súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači môžu žiaci súťažiť v troch súťažných disciplínach:
      a) písanie na počítači,
      b) úprava textu na počítači (ÚTX),
      c) wordprocessing (profesionálne spracovanie textu).

Každý súťažiaci má právo si priniesť na súťaž vlastnú klávesnicu, počítač alebo notebook. V súťažných priestoroch sa súťažiacim zakazuje používať USB kľúč. Pri účasti neplnoletého žiaka je potrebný súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu žiaka.

Podmienky účasti v súťaži:

       Podmienkou na úspešnú účasť žiaka v prvej súťažnej disciplíne – Písanie na počítači – je splnenie limitu 270 čistých úderov/min., pri presnosti písania najmenej 99,75 % (0,25 % chýb). Za každú chybu je penalizácia 50 trestných bodov.

V druhej súťažnej disciplíne – Úprava textu na počítači – môžu súťažiť len žiaci, ktorí boli úspešní v prvej disciplíne. Požadovaný limit pre úspešnú realizáciu disciplíny je dosiahnutie minimálne 7000 bodov. V tretej súťažnej disciplíne Profesionálne spracovanie textu – wordprocessing. Ak sú súťažiaci úspešní, ak dosiahli aspoň 50 % z celkového počtu bodov. Je to nová súťažná disciplína do ktorej môžete žiakov prihlásiť už aj tento rok.

Súťažné disciplíny sa vyhodnocujú samostatne, pre každú disciplínu sa vypracúva osobitná výsledková listina.

Bližšie informácie obsahuje Súťažný a Organizačný poriadok, ktorý nájdete na stránke www.siov.sk, Odborná tvorivosť, SIP.

Prihlásiť sa môžete do 31.1.2014 u p. Némethyovej v učebni informatiky, alebo v kabinete č. 54.

Tešíme sa na Vašu účasť.


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk