Prednáška o drogovej závislosti a kriminalite
   Hlavná stránka » Škola » Koordinátori » Protidrogová výchova » Prednáška o drogovej závislosti a kriminalite

Prednáška o drogovej závislosti a kriminalite


       V dňoch 16.12.2013 až 19.12.2013 prebehli na našej škole prednášky o drogovej závislosti a kriminalite. Prednášky boli realizované v rámci primárnej protidrogovej prevencie, ktorých garantom bol ppor. Marek Šmárik – referent prevencie MsP Žilina.
       Cieľom prednášky bolo priblížiť problematiku legálnych a nelegálnych drog a ich užívanie. Upozorniť na legislatívne normy, ktoré rozoberajú problematiku návykových látok. Poukázať na význam zdravého životného štýlu bez drog, zvýšiť záujem žiakov o dianie okolo seba a v neposlednom rade získané vedomosti využiť v reálnom živote.
       Prednášky trvali dve vyučovacie hodiny a zúčastnili sa na nich všetky prvé ročníky.


PaedDr. Žaneta Kubáňová
koordinátor prevencie

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk