Cvičenie s TRX závesným systémom na Hlinskej
   Hlavná stránka » Predmety » Telesná výchova » Cvičenie s TRX závesným systémom na Hlinskej

Cvičenie s TRX závesným systémom na Hlinskej


       Gymnázium Hlinská aj naďalej pokračuje v aktívnom cvičení na TRX lanách, ktoré sa škole podarilo zakúpiť vďaka projektu „Vráťme šport do škôl“, ktorého vyhlasovateľom bol Žilinský samosprávny kraj.
       Žiaci v rámci hodín TSV boli oboznámení s najnovším hitom medzi netradičným náčiním, a to s TRX lanom, jeho manipuláciou, systémom cvičenia a v neposlednom rade si vyskúšali samotné prevedenie rôznych druhov cvikov. Na prvý pohľad veľmi jednoduché cvičenia, ale opak je pravdou. Pri cvičení s TRX lanom je koncepcia cvičenia odlišná od tradičných posilňovacích cvičení. Posilňovanie je zamerane na celé telo, ako na jednotný koordinovaný systém a cviky sa vykonávajú v trojrozmernom pohybe, čo nedokážeme urobiť s iným fitnes náradím.
       Cieľom projektu bolo pomôcť našim žiakom Gymnázia Hlinskák upevňovaniu ich zdravia, k zlepšeniu telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti a v neposlednom rade i kompenzácia ich psychického zaťaženia. Okrem splnenia cieľa sa nám podarilo zvýšiť záujem o telesnú a športovú výchovu žiakov,a to nielen na hodinách TSV, ale aj v rámci záujmových krúžkov.

Za PK TSV
PaedDr. Žaneta Kubáňová


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk