Súťaž o najlepšiu nástenku s protidrogovou tématikou
   Hlavná stránka » Škola » Koordinátori » Protidrogová výchova » Súťaž o najlepšiu nástenku s protidrogovou tématikou

Vyhodnotenie:
Súťaž o najlepšiu nástenku s protidrogovou tématikou


       V mesiaci november vyhlásilo Gymnázium Hlinská 29 súťaž o najlepšiu nástenku s protidrogovou tematikou pod názvom: „Nie ďakujem, ja nefajčím“. Tá bola súčasťou kampane "November - mesiac boja proti drogám“. Pri hodnotení násteniek sme brali do úvahy kreativitu žiakov, estetickosť a vystihnutie témy. Všetkým zúčastneným triedam ďakujeme za účasť a umiestnené triedy sa môžu tešiť na sladkú odmenu J.

Poradie na prvých troch miestach je nasledovné:

1. miesto       II.C
2. miesto       III.E
3. miesto       I.D

PaedDr. Žaneta Kubáňová
koordinátor prevencie1. miesto       II.C2. miesto       III.E3. miesto       I.DGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk