Deň otvorených dverí na Gymnáziu Hlinská
   Hlavná stránka » Akcie » Deň otvorených dverí » Deň otvorených dverí na Gymnáziu Hlinská

Deň otvorených dverí na Gymnáziu Hlinská


       Dňa 21. novembra 2013 sme otvorili dvere Gymnázia Hlinská v Žiline pre všetkých záujemcov o štúdium, ich rodičov, ale aj pedagógov. Deň otvorených dverí začal o 11. 00 vo vestibule školy aj za sprievodu študentskej hudobnej skupiny, ktorá navodila tú správnu atmosféru. Priestory školy sa postupne zapĺňali žiakmi zo štyridsiatich piatich základných škôl.
       Aj tento rok bol pre všetkých návštevníkov DOD pripravený zaujímavý program. Pedagógovia našej školy a študenti predstavili záujemcom o štúdium rozmanité ukážky z vyučovacích hodín jednotlivých predmetov. Všetky aktivity sa niesli v hesle: Lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť. A skutočne sa bolo na čo pozerať a z čoho vyberať! Žiaci mali možnosť presunúť sa z prítomnosti do minulosti obdobia Veľkej Moravy, s francúzštinou prejsť okolo sveta, spoznať anglicky hovoriace krajiny, vyskúšať si jazykové hry v nemčine, zažiť zábavu s ruštinou, zahrať sa na dadaistov, vytvoriť si vlastné výtvarné dielo, vyplniť sociologický dotazník,nechať sa otestovať zo slovenského jazyka a matematiky, dozvedieť sa viac o zdravom životnom štýle a ochrane prírody. Už tradične bol veľký záujem o chemické a fyzikálne pokusy. Pre tých, ktorí majú radšej fyzickú aktivitu, boli pripravené netradičné športové aktivity ako Flowin či BOSU.
       Návštevníci DOD spoznali priestory kmeňových a odborných učební, laboratórií, učební cudzích jazykov, knižnicu, telocvičňu a gymnastickú miestnosť. Mohli vidieť prácu s výpočtovou technikou, interaktívnymi tabuľami a vizualizérmi. Počas prehliadky našej školy sa mohli záujemcovia oboznámiť aj s výsledkami študentských činností ako sú olympiády, seminárne práce, študentské projekty.
       Program Dňa otvorených dverí pokračoval popoludní a bol venovaný stretnutiu vedia školy s rodičmi budúcich stredoškolákov. Rodičia mohli získať informácie o osobitostiach nového vzdelávacieho programu našej školy, o kritériách prijímacieho konania, o výsledkoch v prijímaní absolventov na vysoké školy, o zapájaní sa študentov do medzinárodných projektov, a pod.
       Deň otvorených dverí sa niesol vo veľmi príjemnej a zároveň tvorivej atmosfére a bol opäť úspešný, o čom svedčí aj vysoký počet návštevníkov. Veríme, že Deň otvorených dverí zanechal v žiakoch a ich rodičoch pozitívny dojem.

       Zuzana Isteniková


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk