Prehľad o triedach v šk. roku 2013/14
   Hlavná stránka » Triedy » Prehľad o triedach v šk. roku 2013/14

Prehľad o triedach v šk. roku 2013/14


Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Zameranie Cudzí jazyk Úroveň CJ Triedny profesor Zástupujúci tr. prof. Vedúci MZTP
I.A 30 5 25 všeobecné NEJ/ANJ P P

p. Zajacová

p. Potočáková

p. Gerthofferová

I.B 29 13 16 všeobecné ANJ/NEJ/FRJ P P Z

p. Gerthofferová

p. Némethyová

I.C 23 10 13 všeobecné ANJ/RUJ P Z

p. Jurinová

p. Bednárová

I.D 29 18 11 všeobecné ANJ/NEJ P P

p. Štalmachová

p. Fašková

I.E 29 15 14 všeobecné ANJ/NEJ P P

p. Leibiczerová

p. Červený

v zahraničí 0 0 0
1.ročník 140 61 79
 
Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Zameranie Cudzí jazyk Úroveň CJ Triedny profesor Zástupujúci tr. prof. Vedúci MZTP
II.A 25 7 18 všeobecné NEJ/ANJ P Z/P

p. Fučíková

p. Moravčíková

p. Bartošová

II.B 23 7 16 všeobecné ANJ/FRJ P Z

p. Bartošová

p. Šutek

II.C 25 9 16 všeobecné ANJ/NEJ P Z

p. Laštíková

p. Zadňan

II.D 22 8 14 všeobecné ANJ/RUJ P Z

p. Kucháreková

p. Surovčíková

II.E 30 9 21 všeobecné ANJ/NEJ/RUJ P P Z

p. Čorná

p. Ďurek

v zahraničí 0 0 0
2.ročník 125 40 85
 
Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Zameranie Cudzí jazyk Úroveň CJ Triedny profesor Zástupujúci tr. prof. Vedúci MZTP
III.A 22 8 14 všeobecné NEJ/ANJ P Z/P

p. Blunárová

p. Turoňová

p. Kubincová

III.B 29 10 19 všeobecné ANJ/NEJ/FRJ P Z Z

p. Kubincová

p. Trenčanová

III.C 30 11 19 všeobecné ANJ/NEJ/FRJ P Z Z

p. Červencová

p. Frčková

III.D 28 20 8 všeobecné ANJ/NEJ/RUJ P Z Z

p. Mudrík

p. Mandelová

III.E 29 17 12 všeobecné ANJ/NEJ P/Z P/Z

p. Kubáňová

p. Krajčovičová

v zahraničí 1 1 0
3.ročník 139 67 72
 
Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Zameranie Cudzí jazyk Úroveň CJ Triedny profesor Zástupujúci tr. prof. Vedúci MZTP
IV.A 28 12 16 všeobecné NEJ/ANJ P/P Z/P

p. Pagáčová

p. Isteníková

p. Lešťanová

IV.B 26 14 12 všeobecné ANJ/NEJ/FRJ P/P Z Z

p. Sklenárová

p. Moravčíková

IV.C 28 10 18 všeobecné ANJ/NEJ/FRJ Z/P P Z

p. Hiková

p. Antošová

IV.D 25 10 15 všeobecné ANJ/NEJ/RUJ P/P Z Z

p. Bebčáková

p. Mináriková

IV.E 28 17 11 všeobecné ANJ/NEJ/RUJ P/P Z Z

p. Lešťanová

p. Stančeková

v zahraničí 0 0 0
preruš. št. 2 2 0
4.ročník 137 65 72
 
celkom 541 233 308Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk