Krajské kolo súťaže SŠ Župná kalokagatia 2013
   Hlavná stránka » Predmety » Telesná výchova » Krajské kolo súťaže SŠ Župná kalokagatia 2013

Krajské kolo súťaže SŠ „Župná kalokagatia 2013“ - Turany


       Do krajského kola súťaže stredných škôl „Župná kalokagatia 2013“ postúpilo družstvo našej školy po víťazstve v okresnom kole, oganizovanom v Žiline pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja.

       Krajské kolo súťaže sa konalo na strelnici v Turanoch. Na náročnej bežeckej trojkilometrovej trase v lesnom teréne so 165 m prevýšením prekonávali päťčlenné družstvá postupujúcich škôl rôzne prírodné prekážky a na piatich stanovištiach plnili praktické úlohy v streľbe, hode granátom, zdravotníckej príprave a preukazovali svoje vedomosti i v spoločenskovednej oblasti. Výsledné hodnotenie bolo sumarizáciou všetkých bodov získaných na stanovištiach a bodov za výsledný čas behu jednotlivých družstiev. V tvrdej konkurencii 10 najlepších družstiev kraja družstvo našej školy v tesnom bodovom hodnotení skončilo na peknom piatom mieste.
       Aj keď sme nezvíťazili, víťazstvo bolo v duchu spolupatričnosti , fair play súťaživosti a bojovnosti u každého pretekára nášho družstva. Každému jednému patrí veľké poďakovanie.

Súťažné družstvo : Martin Klabouch, Stanislav Kováč, Miroslav Gašper, Veronika Tichá, Lucia Čepelová
Náhradníci: Veronika Franeková, Boris Konečný

Za PK TSV Mgr. Oľga Fašková


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk