Plavecká štafeta Dni nádeje 2013
   Hlavná stránka » Predmety » Telesná výchova » Plavecká štafeta Dni nádeje 2013

„Plavecká štafeta“ Dni nádeje 2013


       Dňa 8.10. 2013 sa na mestskej plavárni Žilina konala súťaž „Plavecká štafeta„ pri príležitosti Dni nádeje 2013. Naši žiaci sa aj tento rok zapojili do súťaže, podporili svojou účasťou myšlienku 19. ročníka protidrogového festivalu a dosiahli vynikajúce umiestnenia.
       Plaveckej štafety sa zúčastnili: Zuzana Jakubíková, Barbora Topoľská, Katarína Orvanová, Emma Talapková, Marek Kočvara, Andrej Macúš, Matúš Zajac, Dávid Žilinčár, Filip Vacko, Juraj Jarina a Ondrej Kubík.
       Naši žiaci zároveň dostali pozvanie do Mestského divadla Žilina na vyhlásenie a odovzdávanie cien pre víťazov Dni Nádeje „OSKAR NÁDEJE 2013“. Medzi vyhlásenými boli aj traja naši žiaci: 1.miesto v kategórií dievčatá SŠ Zuzana Jakubíkova, 2.miesto Barbora Topoľská a 3.miesto v kategórií chlapci SŠ Juraj Jarina.
       Všetkým plavcom ďakujem za účasť, výborne strávený čas, skvelú zábavu a víťazom srdečne blahoželá celá PK TSV.

Za PK TSV
PaedDr. Žaneta Kubáňová


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk