TRX laná na hodinách telesnej a športovej výchove
   Hlavná stránka » Predmety » Telesná výchova » TRX laná na hodinách telesnej a športovej výchove

TRX laná na hodinách telesnej a športovej výchove


       Gymnázium Hlinská je zaujímavé tým, že neustále inovuje a vylepšuje hodiny telesnej výchovy, využívaním netradičného náradia a náčinia. Snaží sa tým motivovať všetkých žiakov k vytvoreniu pozitívneho vzťahu k pohybovej činnosti a odbúravať nezdravý spôsob života. Veľký prínos netradičného náčinia a náradia vidíme v zapojení zdravotne oslabených žiakov do edukačného procesu, čím zároveň pomáhame kompenzovať telesné oslabenie. Tieto dôvody vedie PK TSV k tomu, aby sa zapájalo o rôznych projektov a školení. V tomto roku sa nám podarilo uspieť v rámci projektu "Vráťme šport do škôl", ktorého vyhlasovateľom je Žilinský samosprávny kraj.
       Cieľom projektu bol nákup TRX lán, ktoré predstavujú novodobý tréningový program, umožňujú cviky v trojrozmernom pohybe, čo nie je možné so žiadnym iným náčiním alebo náradím. Techniky TRX sú pripravené tak, aby bolo zapojené celé telo ako jednotný koordinovaný systém.
       Ukážky funkčného tréningu TRX, ktorý pozostáva zo 6 základných skupín: ťah, tlak, rotácia, drep, výpad a predklon si mohli v rámci interného vzdelávania vyskúšať všetci vyučujúci gymnázia, ale predovšetkým vyučujúci TSV, aby mohli šíriť a oboznamovať študentov so zásobou cvikov na všetky svalové partie TRX programu, technikou cvičenia, nastavením náčinia a fyziologickými účinkami, ktoré cvičenie s týmto náčiním prináša, ale aj s teoretickými poznatkami z danej problematiky a zásadami zdravého životného štýlu.

       Za PK TSV
       PaedDr. Žaneta Kubáňová

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk