Pedagogickí pracovníci 2012/13
   Hlavná stránka » Škola » Pedagogickí pracovníci » Pedagogickí pracovníci 2012/13

Pedagogickí pracovníci


      
Mgr. Alena Strýčková
riaditeľka školy slovenský jazyk, estetická výchova astryckovagymza.sk
 
PaedDr. Katarína Kitašová
zástupkyňa riaditeľa školy biológia, chémia katarinakitasovazoznam.sk
 
Mgr. Soňa Šošková
zástupkyňa riaditeľa školy pre SVP slovenský jazyk, anglický jazyk sonasoskovacentrum.sk
 
Mgr. Marek Vaňko
zástupca riaditeľa školy fyzika, informatika mvankogymza.sk
 
Mgr. Zuzana Bačíková
  biológia, chémia mizubacentrum.sk
materská dovolenka
PaedDr. Antónia Bartošová
matematika, geografia bartosova.antoniagmail.com
 
Mgr. Zuzana Bebčáková
koordinátor kultúrno-spoločenských akcií telesná výchova bebcakovazuzanaseznam.cz
 
PaedDr. Andrea Bednárová, PhD.
vedúca PK Mat, Fyz matematika, fyzika andrea.bednarovagmail.com
 
Mgr. Anna Blunárová
  nemecký jazyk, slovenský jazyk    
Mgr. Katarína Červencová
Kronikár slovenský jazyk, psychológia    
RNDr. Ľubomír Červený
koordinátor web stránky fyzika, informatika lccerveny.sk
www.cerveny.sk
 
Mgr. Gabriela Čorná
  biológia, geografia gabriela.cornagmail.com
 
Mgr. Jaroslav Dekan
  Náboženstvo    
Mgr. Katarína Delinčáková
  anglický jazyk, nemecký jazyk kdelincakcentrum.sk
 
Mgr. Mária Ďuráčiková
  nemecký jazyk, slovenský jazyk    
Mgr. Oľga Fašková
vedúca PK Tv telesná výchova, dejepis faskovagymza.sk
 
Mgr. Lucia Frčková
  matematika, fyzika lfrckovagmail.com
 
Mgr. Andrea Fučíková
koordinátor SOČ nemecký jazyk, etická výchova andrea.fucikovagmail.com
 
Mgr. Marián Gajdošík
koordinátor CO telesná výchova marosgymza.sk
 
Mgr. Alžbeta Gašpercová
  anglický jazyk, francúzsky jazyk    
RNDr. Nataša Gerthofferová
  matematika, informatika natasagcentrum.sk
 
Mgr. Tatiana Hiková
  matematika, geografia thikovagymza.sk
hikova.gymza.sk
 
PaedDr. Katarína Hofírková
  anglický jazyk, geografia    
Ing. Mária Holišová
  anglický jazyk, matematika    
Mgr.Zuzana Hričovcová
  slovenský jazyk, anglický jazyk   materská dovolenka
Mgr. Zuzana Isteníková
  slovenský jazyk    
Mgr. Beáta Jurínová
koordinátor EVÚ telesná výchova    
Mgr. Helena Krajčovičová
  slovenský jazyk, náuka o spoločnosti h.krajcovicovaazet.sk
 
Mgr. Anna Krišteková
  biológia, chémia anna.kristekovagmail.com
materská dovolenka
PaedDr. Žaneta Kubáňová
koordinátor protidrogovej prevencie biológia, telesná výchova    
PhDr. Jarmila Kubincová
  dejepis, etická výchova, náuka o spoločnosti jarka_84centrum.sk
 
RNDr. Janka Kuchareková
vedúca PK Geo matematika, informatika, geografia jkucharekovagymza.sk
 
Cornelie Kutscher
zahraničný lektor nemecký jazyk corneliekraenzleoz.pl
 
Mgr. Jaroslava Lamošová
  anglický jazyk, matematika    
RNDr. Katarína Laštíková
vedúca PK Bio biológia, chémia    
Mgr. Jana Leibiczerová
koordinátor pre enviromentálnu výchovu biológia, chémia leibiczerovagymza.sk
 
Mgr. Darina Lešťanová
  nemecký jazyk, ruský jazyk lestanovagymza.sk
 
Mgr. Darina Lovišková
  francúzsky jazyk    
Mgr. Eva Mečárová
  slovenský jazyk    
Mgr. Monika Milová
vedúca PK Aj, Frj anglický jazyk, nemecký jazyk mon81azet.sk
materská dovolenka
Mgr. Janka Moravčíková
  anglický jazyk    
Ing. František Mudrík
  matematika, ekonomika mudrikfgmail.com
 
Mgr. Ema Némethyová
vedúca PK Inf informatika, geografia ema.nemethyovagmail.com
 
Mgr. Jana Nemilá
  slovenský jazyk jana_kilikovapost.sk
 
Mgr. Helena Pagáčová
  nemecký jazyk, ruský jazyk pagacovahazet.sk
 
Mgr. Petra Panáková
  francúzsky jazyk, estetická výchova   materská dovolenka
Mgr. Danka Petrovská
  nemecký jazyk, ruský jazyk dpetrovskacentrum.sk
 
Mgr. Ľudmila Potočáková
  matematika lpotocakovagymza.sk
 
Mgr. Katarína Sádecká
  slovenský jazyk, náuka o spoločnosti katkasadeckacentrum.sk
materská dovolenka
Mgr. Gabriela Sklenárová
vedúca PK SVP slovenský jazyk, dejepis gabika.sklenarovagmail.com
 
Mgr. Veronika Staňová
vedúca PK Aj anglický jazyk, dejepis    
Mgr. Katarína Surovčíková
  anglický jazyk, filozofia    
Mgr. Ivana Šimigová
  biológia, telesná výchova simigovagymza.sk
materská dovolenka
Mgr. Lenka Štalmachová
vedúca PK Sj, koordinátor ŽŠR slovenský jazyk, dejepis lstalmachovazoznam.sk
 
Mgr. Michal Šutek
správca siete informatika, ekológia sutekgymza.sk
 
Ing. Jarmila Turoňová
výchovná poradkyňa biológia, chémia jarmilaturonova.sk
 
Mgr. Zuzana Zajacová
vedúca PK Nj, Rj anglický jazyk, nemecký jazyk zuzykapobox.sk
 
Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk