Kalokagatia 2013
   Hlavná stránka » Predmety » Telesná výchova » Kalokagatia 2013

Kalokagatia 2013


       Kalokagatia v starom Grécku bola ideálom harmonicky, fyzicky a duševne, ale hlavne mravne kultivovanej osobnosti. Išlo o snahu zosúladiť krásu a dobro tak, aby sa približovali starogréckemu ideálu dokonalosti. Podstatou bolo, že rozvoj duševných schopností má byť harmonicky spojený so všestranným telesným rozvojom a naopak.
       V podobnom duchu všestranného rozvoja sa nieslo aj okresné kolo župnej kalokagatie, ktorá sa konala dňa 20. júna 2013 v Lesoparku v Žiline.
       Súťaže sa zúčastnili aj žiaci našej školy a to, že boli veľmi dobre pripravení (pod vedením Mgr. Mariána Gajdošíka), preukázali svojím umiestnením. Prekrásne 1. miesto si zaslúžili za výborne zvládnuté športové zručnosti a teoretické vedomosti (beh, streľba zo vzduchovky, topografia, zdravotnícka príprava, hod granátom).
       A komu patrí poďakovanie za dôslednú prípravu a výbornú reprezentáciu?
Borisovi Konečnému, Veronike Tichej, Veronike Franekovej, Lucii Čepelovej, Stanislavovi Kováčovi, Martinovi Klabouchovi a Miroslavovi Gašpercovi.

       Za PK TSV Mgr. Beáta Jurinová

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk