Prehľad o triedach v šk. roku 2012/13
   Hlavná stránka » Triedy » Prehľad o triedach v šk. roku 2012/13

Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Zameranie Cudzí jazyk Úroveň CJ Triedny profesor Zástupujúci tr. prof. Vedúci MZTP
I.A 25 7 18 všeobecné NEJ/ANJ P Z/P

p. Fučíková

p. Zajacová

p. Bartošová

I.B 23 7 16 všeobecné ANJ/FRJ P Z

p. Bartošová

p. Krajčovičová

I.C 23 7 16 všeobecné ANJ/NEJ P Z

p. Laštíková

p. Surovčíková

I.D 23 9 14 všeobecné ANJ/RUJ P Z

p. Kucháreková

p. Gerthofferová

I.E 30 9 21 všeobecné ANJ/NEJ/RUJ P P Z

p. Čorná

p. Moravčíková

v zahraničí 0 0 0
1.ročník 124 39 85
 
Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Zameranie Cudzí jazyk Úroveň CJ Triedny profesor Zástupujúci tr. prof. Vedúci MZTP
II.A 24 9 15 všeobecné NEJ/ANJ P Z/P

p. Blunárová

p. Ďurovčíková

p. Kubincová

II.B 27 8 19 všeobecné ANJ/NEJ/FRJ P Z Z

p. Kubincová

p. Jurinová

II.C 27 11 16 všeobecné ANJ/NEJ/FRJ P Z Z

p. Červencová

p. Malatová

II.D 27 19 8 všeobecné ANJ/NEJ/RUJ P Z Z

p. Mudrík

p. Gašpercová

II.E 28 15 13 všeobecné ANJ/NEJ P/Z P/Z

p. Kubáňová

p. Isteníková

II.F 9 5 4 všeobecné ANJ/NEJ P P

p. Turoňová

p. Štalmachová

v zahraničí 0 0 0
2.ročník 142 67 75
 
Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Zameranie Cudzí jazyk Úroveň CJ Triedny profesor Zástupujúci tr. prof. Vedúci MZTP
III.A 28 12 16 všeobecné NEJ/ANJ P/P Z/P

p. Pagáčová

p. Trenčanová

p. Lešťanová

III.B 26 13 13 všeobecné ANJ/NEJ/FRJ P/P Z Z

p. Sklenárová

p. Červený

III.C 27 10 17 všeobecné ANJ/NEJ/FRJ Z/P P Z

p. Hiková

p. Delinčáková

III.D 25 10 15 všeobecné ANJ/NEJ/RUJ P/P Z Z

p. Staňová

p. Frčková

III.E 28 17 11 všeobecné ANJ/NEJ/RUJ P/P Z Z

p. Lešťanová

p. Mečárová

v zahraničí 1 1 0
preruš. št. 2 1 1
3.ročník 137 64 73
 
Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Zameranie Cudzí jazyk Úroveň CJ Triedny profesor Zástupujúci tr. prof. Vedúci MZTP
IV.A 25 6 19 všeobecné NEJ/ANJ P/P Z/P

p. Potočáková

p. Kutscher

p. Potočáková

IV.B 27 8 19 všeobecné ANJ/FRJ P/P Z/Z

p. Bednárová

p. Lovišková

IVI.C 27 12 15 všeobecné ANJ/NEJ/FRJ P/P Z Z

p. Fašková

p. Holišová

IV.D 28 6 22 všeobecné ANJ/RUJ P/P Z/Z

p. Némethyová

p. Petrovská

IV.E 28 7 21 všeobecné ANJ/NEJ Z/P P/Z

p. Bebčáková

p. Šutek

IV.F 28 11 17 všeobecné ANJ/NEJ P/P Z/Z

p. Leibiczerová

p. Gajdošík

v zahraničí 0 0 0
4. ročník 163 50 113
 
celkom 566 220 346Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk